Dygtig varmepumpetekniker

Hos KB-Tech tilbyder vi udover vores el-service også opsætning af luft-luft og luft-vand varmepumper samt servicering og reparation af alle varmepumper.

Vi opsætter følgende mærker:

 • Panasonic
 • Boch
 • Vaillant
 • Metro Therm

Vi er VE-godkendt og det er din sikkerhed for, at vores tekniker opsætter og servicer din varmepumpe korrekt jf. gældende lovgivning og bekendtgørelse samt fabrikantens anvisninger. 

Alle vores varmepumper er godkendt og står på energistyrelsens varmepumpeliste, det betyder at varmepumpen opfylder både økonomiske samt miljømæssige krav i Danmark.

Energiaftalen som regering vedtog i 2018, blev rykket til 2020 pga. af Klimaaftale for Energi og industri mv. 2020 af 22.juni 2020. 

Puljen der var afsat i 2020, er allerede opbrugt, grundet en store interesse for energiforbedringer med forskellige tiltage herunder ny alternative opvarmningskilde som luft-vand varmepumpe.

Regering har igen afsat en bygningspulje i 2021 på 675 mio.kr som forsætter til og med 2026.

Hvis du f.eks. vælger at udskifte din eksisterende oliefyr med en luft-vand varmepumpe, kan du få op til 45000 kr. for varmepumpen plus håndværkerfradraget for selve installation af varmepumpen/ arbejdslønnen. Den er nemlig fordoblet i 2021 til 25000 kr., eller det dobbelte hvis der er to i husstanden. 

Du kan få tilskuddet så længe projektet udføres indenfor 2 år.

Læs mere her.

Der kan også søges om tilskud, hvis der etableres andre tiltage til energiforbedringer i form af LED belysning, nye vinduer osv

Hvem Kan Søge Tilskuddet?

For at søge om tilskuddet til varmepumper fra bygningspuljen, er det en betingelse at huset ikke kan tilkobles fjernvarme eller være udlagt til fjernvarme. Du kan undersøge det nærmere på Kort.plandata.dk her skal du søge under på ”Varmeforsyning, vedtaget” og se om din adresse er med.

Det er også en betingelse at virksomheden er VE-godkendt, og at der udskiftes fra gasfyr, oliekedel, biokedel elvarme til Luft-vand varmepumpe eller jordvarmepumpe.

En VE-godkendt virksomhed er din sikkerhed for at anlægget bliver installeret korrekt af uddannet og professional tekniker.

Du kan søge tilskuddet her.

Luft til vand varmepumpe

Luft til vand varmepumpe bestå af to dele med kølerør ind i mellem.

Processen forgår således, at udedelen søger for at der blæses luft over rørene i fordamperen, så kølemidlet fordamper. Her tilføres varmeenergi fra luft til kølemidlet.

Når kølemidlet er i gasform og opvarmet til en passende temperatur, skal den komprimeres i kompressoren, så den stiger i tryk og temperatur. Varmen bliver herefter afgivet i inde-delens varmeveksler, så brugsvand og radiatorer/gulvvarme kan varmes op.

Luft-vand varmepumpe er en rentabel opvarmningsløsning og den giver bedre besparelser ift. andre opvarmningsformer ude over jord-vand varmepumpe.

Anlægget bliver dimensioneret så den passer med husets behov og den bliver koblet direkte til dit brugsvand og vandbåret radiatorer/gulvvarme via en varmtvandsbeholder. Videncenteret Bolius.dk har udarbejdet et program hvor du direkte kan sammenligne dine udgifter for din nuværende varmeforbrug ift. det andre opvarmningsformer:

Det koster de forskellige opvarmningsformer – se priserne for opvarmning af din bolig (bolius.dk)

Her vil du vil få en ide om hvad der bedst kan betale sig i din situation. Ellers så står vi klar til at give dig en professional rådgivning ift. til din aktuelle situation.

Luft til luft varmepumpe

kisspng-air-conditioning-home-appliance-computer-icons-cli-air-conditioner-5abf352ce003c1.5895107115224804289176

Luft til luft varmepumpe bestå af to dele og kan både bruges til opvarmning og som aircondition om sommeren.

Luft til luft varmepumpe er mere egnet som supplement til en eksisterende varmekilde f.eks. gasfyr. Den fungerer således, at kølemidlet i anlægget søger for, at transportere energi mellem delene, så man kan opnå en passende temperatur.

Luft-luft varmepumpe er rentabel, hvis det er et lille sommerhus/kolonihavehus, hvor den kun opvarmes med el radiator, her vil du opnå en betydelig besparelse fordi hver kWh. strøm giver 3-4,5 kWh. varme. If. El radiator, hvor den kun giver 1 kWh varme. Luft-luft varmepumpe kan ikke kobles til dit brugsvand.

Lovpligtig eftersyn

Det er lovpligtigt at få lavet et eftersyn af sin varmepumpe en gang om året når kølemidlets fyldning er mere end et kg jf. bekendtgørelse nr.100 bilag 7. Fyldning står typisk på udedelen.

Under serviceeftersyn gennemgår vi følgende punkter:

 • Visuelt gennemgang af rørinstallationer i forhold til rust og lækage
 • Kontrol af vibrationer og støj, samt afhjælpning hvis skruerne kun skal spændes til f.eks.
 • Tæthedstest for at tjekke anlægget for lækage
 • Rensning af filter
 • Kontrol af sikkerhedsudstyr
 • Test af anlæggets funktioner
 • Test af HPFI relæ

 

 • Varmepumpe Nørrebro
 • Varmepumpe Nordvest
 • Varmepumper Brønshøj
 • Varmepumpe Vanløse
 • Varmepumpe Østerbro
 • Varmepumpe Vanløse
 • Varmepumpe Frederiksberg
 • Varmepumpe Hvidovre
 • Varmepumpe Rødovre
 • Varmepumpe Amager
 • Varmepumpe Kastrup
 • Varmepumpe Gentofte
 • Varmepumpe Hellerup
 • Varmepumpe Husum
 • Varmepumpe Hørsholm